Psicoteràpia

La integració psicocorporal concep a la persona com un “tot integrat” on cos, ment i emoció són una unitat i una única realitat.

Molt sovint vivim de forma separada cos, ment i emoció provocant-nos malestar, símptomes corporals (tensió, rigidesa, dolor, malaltia...), símptomes mentals (paranoia, obsessió, exigència, autocrítica...) i símptomes emocionals (angoixa, eufòria, tristesa, por, ràbia...) que moltes vegades no relacionem entre si. Això condiciona la nostra capacitat de funcionament, i intentant no sentir el dolor que comporta tampoc sentim el plaer. Així construïm una cuirassa amb la qual ens relacionem i de la que no ens és fàcil sortir. 

 

Per això la psicoteràpia té com a objectiu la recuperació d’aquesta unitat. Es tracta de recobrar la consciència, tant dels bloquejos corporals i energètics com dels conflictes inconscients, molts d'ells amb orígens pre i perinatals, i alliberar de forma integra cos - ment, aconseguint saber qui som, què sentim i què ens passa, fent ressorgir les nostres capacitats i l’impuls de vida que tots tenim dintre. El treball del terapeuta és acompanyar en aquest procés de fer ressorgir la consciència perduda, respectant el ritme i l’expressió psicosomàtica de la persona.

 

La relació terapèutica pren importància perquè a través d’ella es pot veure com un es relaciona amb els altres des d’un patró històric i a l’hora es va construint una nova possibilitat de relacionar-se. Això permet poder reparar i viure les relacions personals des d’un lloc més d’acord amb un mateix.

 

El terapeuta no farà interpretacions perquè les vivències de cada persona són úniques i no poden ser interpretades com a generalitats, que res tenen a veure amb el procés de l’individu, que és l’únic capacitat per conèixer i solucionar la seva pròpia història.  

 

El meu treball es fonamenta en la teoria i la pràctica de l'Escola d'Integració Psicocorporal que basa el treball psicoterapèutic en un sistema creat i estructurat per Marc Costa, psicòleg clínic amb més de trenta anys d’experiència.

Els antecedents històrics es remunten als plantejaments dinàmics de S. Freud i la visió caracterològica i energètica de W. Reich, la proximitat humanista de Carl Rogers i com entén la vida la biologia evolucionista sistèmica - ecològica de Maturana i Varela.

Centre homologatpel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya

Les relacions des de la força i l'autonomia.

1  juny 2019