AVÍS LEGAL

 

El present avís legal, les condicions generals d’ús i la política de privacitat i protecció de dades de MARIA DURAN FONT, és part del desig de donar el millor servei i màxima seguretat als nostres clients.

 

 

 

Informació general - Titularitat del lloc web

 

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que la pàgina web www.mariaduran.info  és un domini de MARIA DURAN FONT amb domicili social a Avinguda Mare de Deu de Montserrat 226, de Barcelona, NIF 35121286X  i correu electrònic info@mariaduran.info .

 

La pàgina web www.mariaduran.info té per finalitat la promoció i la publicitat del CENTRE DE PSICOLOGIA I PSICOTERÀPIA dirigit per Maria Duran Font.

 

 

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

 

Les condicions generals d'ús regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, del lloc web www.mariaduran.info.

 

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web.

 

L'accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella . El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació entre MARIA DURAN FONT i l'usuari.

 

MARIA DURAN FONT no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web  www.canmarc.cat. La presència d'aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destí.

 

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual, o qualssevol altres normes l'ordenament jurídic aplicable.

 

MARIA DURAN FONT no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d'actualització d'aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol contingut inclòs en aquest Lloc Web.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

MARIA DURAN FONT és la propietària i / o legítima titular del lloc web i del seu contingut.

 

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de MARIA DURAN FONT o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

 

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial, i de publicitat, entre d'altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per MARIA DURAN FONT, que és la titular dels drets d'explotació, queden expressament prohibits podent exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets. Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament:

 

La seva reproducció , distribució o modificació , llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l'autorització de MARIA DURAN FONT. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa.

 

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l'Usuari en el Lloc Web o perfils socials, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, "els continguts"), l'Usuari atorga gratuïtament a MARIA DURAN FONT una llicència d'ús sense cap limitació temporal ni territorial. Basant- aquesta llicència, MARIA DURAN FONT podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

 

Recollida de dades a través del formulari de contacte

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal que ens ha facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer del qual és titular MARIA DURAN FONT (NIF 35121286X)  inscrit al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos, i s'utilitzaran per gestionar la seva petició efectuada a través del formulari de contacte de la pàgina web www.canmarc.cat i per a enviar informació que considerem del seu interès a través del compte de correu que ens ha facilitat.

 

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de remetre una comunicació escrita, des del compte de correu electrònic que va usar a l’hora d’omplir el formulari de contacte, a info@mariaduran.info  especificant en l'assumpte "baixa".

 

 

 

Protecció de dades de caràcter personal

 

MARIA DURAN FONT a través de la seva pàgina web www.mariaduran.info  o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de MARIA DURAN FONT, pot sol·licitar a l'Usuari certes dades de caràcter personal a través del seu formulari de contacte.

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal recollides dels usuaris són emmagatzemades en una base de dades propietat de MARIA DURAN FONT (NIF 35121286X)  inscrita al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos.

 

MARIA DURAN FONT utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari per a la gestió interna, per realitzar les funcions informàtiques lligades a la comercialització, informació, promocions i estadístiques de MARIA DURAN FONT així com per a donar a conèixer a l'Usuari la informació que aquest sol·liciti i transmetre la informació que pogués considerar d'interès.

 

Les dades subministrades per l’usuari són guardades automàticament en un fitxer segur i d'accés restringit. MARIA DURAN FONT es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

 

Per a garantir una bona gestió, MARIA DURAN FONT es pot trobar obligat a facilitar determinades dades dels seus usuaris (nom, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.) a altres empreses o organitzacions col·laboradores. En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que s'hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió interna.

 

Els usuaris de MARIA DURAN FONT, podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic  info@mariaduran.info

 

 

 

Enviament de comunicacions en format electrònic

 

MARIA DURAN FONT podrà remetre a l'usuari comunicacions per mitjans electrònics d’informació relativa al seu sector d'activitat i que pugui considerar del seu interès.

 

L'usuari pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès.

 

 

 

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

 

Abans de facilitar dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a MARIA DURAN FONT davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

 

 

Ús de Cookies

 

En compliment a l'art . 22.2 LSSICE s'informa de la utilització de les cookies al lloc web www.mariaduran.info

 

MARIA DURAN FONT, pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan l'Usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'Usuari durant el seu temps de navegació.

 

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l'Usuari.

 

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l'Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que es hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d'entrades.

 

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de MARIA DURAN FONT.

 

Les relacions des de la força i l'autonomia.

1  juny 2019